10-Kilo Rice Distribution – Brgy. VI

“Sin-o nalang ang mahatag sa amon sang bugas kon pauntaton sang nagakontra sa programa ni Mayor ang pagpanghatag sang bugas? Makahatag sila bulanan nga bugas? Pasalamat kami Mayor kag sa mga nagasuporta sa iya programa. Panumduma bala 10 kilos, LIBRE. Diin pa ini namon pangitaon,” residente sang Brgy. VI.

Ang 208 ka pamilya sa Barangay VI nagakalipay bangud nadul-ong na naton ang guinapaabot nila nga bugas.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *