15-Kilo Rice Distribution – Bgry. Punta Tabuc

“Bisan ano ang bakas mo subong, ginakulang gid ya. Wala na kami sa pambakal sud-an, pamilite, may bulong pa sa gabalatian. Mayad lang gani may bugas pa nga libre pa nga 15-kilos nga bugas kay Mayor,” mensahe sang taga – Barangay Punta Tabuc.

Subong nga adlaw linibo naman ka pumoluyo sang Punta Tabuc ang aton nadul-ungan sang ayuda nga bugas. Ini pagtuman gihapon sa aton ginpromisa nga padayon naton nga siguruhon nga sa tion sang krisis wala gutom sa Roxas City.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *