City Health Office is always at your service!

Pitik sa City Health subong nga Miyerkules. Busy as always kay kada adlaw masobra 150 ka mga kasimanwa kita nga ila ginaserbisyuhan halin sa Check-up/Health Consultation, Animal bite, Dental services kag madamo pa.

Ang aton importante nga tugon , kon mag-atubang sa kliyente SMILE permi. Maayo nga pagtatap ang ihatag sa kada pasyenti.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *