Day 2: Effective Local Legislation Training – Workshop for Newly Elected and Re-elected Officials and Support Staff

Subong nga adlaw nagtakup ang training- workshop sang aton mga bag-o kag re-elected officials sang syudad partikular sang Sangguniang Panlungsod. Kita nagalaum nga ang pinaagi sa mga bag-o nila natun-an mas mangin maayo pa gid ang ila pag-perform sang ila obligasyon sa konseho halin sa pagbalay sang mga ordinansa, resolusyon kag iban pa nga magahatag dugang nga suporta sa aton matalunsay kag epektibo namon nga pagpadalagan sa syudad sang Roxas.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *