Happy Mother’s Day!

Sa tanan nga Nanay, Mama, Mommy kag tanan nga nagatindog nga Iloy sang panimalay…

HAPPY MOTHER’S DAY!

Salamat sa inyo sakripisyo kag pagpabatyag sang matuod kag wala tupong nga pagpalangga.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *