November 23 is ‘RED WEDNESDAY’

Kita nagapakig-upod sa Simbahang Katolika sa pagpangamuyo para sa kaluwasan sang tanan nga Kristiyano nga ginahukman kag biktima sang paghingabot sa bilog nga kalibutan.

Ang Roxas City Plaza lakip na ang City Hall kag Cathedral nagaduag sang Pula tanda sang aton pagpakita sang simpatiya sa ila pag-antos.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *