“Sa wakas ari na ang bugas. Menus gastos naman sa isa ka semana. Kabay magpadayon ini nga programa kay amo ini kinahanglan sang pumoluyo. Basta kami full support kami sa imo team Mayor kay inyo pag-ulingag ara guid sa taga-Barra,” sunu sa isa ka residente sang Barra.

Padayon ang trabaho bisan Sabado madul-ong lang ang bugas para sa taga-Dayao kag Barra. 10-kilos ini nga bugas ang aton guintugyan sa kada pamilya kag sa sunod naton nga balik samtang may pandemya 15-kilos na ang mabaton nila.

Salamat sa mga opisyales kag lideres sang barangay nga nagaupod agud masiguro ang safe kag matawhay nga distribusyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *