“Subong lang katilaw ang taga-Loctugan sang bulanan nga bugas. Indi pa tig-isa ka kilo kundi 10-kilos. Amo ini nga pag-ulingag amon napangita. Indi puro hala, may gawa. Salamat guid kay bisan ano matabo, ara ka gaupod sa amon Mayor!” pahayag sang taga-Loctugan.

Pirme ko guinahambal nga samtang nagaupod kag nagasalig ang pumoluyo sa akon, padayon ko nga ipabatyag ang pag-ulingag sa inyo. Indi tiliawan ang aton sitwasyon sa masobra 2 ka tuig apang guinahimo namon ang tanan agud nga indi kamo mag-antos sa pihak sang krisis nga aton naagyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *