“Indi niyo na paghingabuta amon bugas. Kon gapanghatag si Mayor, hatag man kamo eh para may pasalamatan man kami sa inyo. Indi niyo pagsabotahia ang benepisyo nga nahatag sa amon. Ining bugas nga nahatag ni Mayor daku ni ya bulig sa amon pangabuhi,” pahayag sang taga-Lonoy.

Tagsa ka tion nga kita nagakadto sa Barangay, ang mensahe sang pagpasalamat kag kalangkag sa nawong sang pumoluyo sa pagbaton sang ila bugas amo ang nagapasalig sa aton nga insakto guid ang aton desisyon nga padayunon kag ipakigbato ini nga programa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *