Sa Cagay pangabuhi masulhay basta ang grasya nga bugas nagaagay.

Tayuyon ang pag-abot sang regular nga ayuda nga bugas sa Cagay agud magmag-an ang pangabuhi sang mga mas nagakinahanglan. Libre nga tig- 15 kilos nga bugas para sa masobra isa ka libo nga pamilya liwat nila nabaton kaina aga.

Gamay na lang ang panumdumon namon nga galastuhan. May bugas lang kami masulhay na ang pangabuhi,” siling sang taga-Cagay.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *