Sa Balijuagan ang talagbasan puno naman. Ginhingagaw naton padul-ong ang bugas para sa masobra 500 ka pamilya subong nga Biyernes. Gani sa paskwa kag bag-ong tuig sigurado na ang ila tilig-angon .

Panimad-on sang katigulangan, dapat puno ang talagbasan kon New Year para indi mahubsan sa bilog nga tuig. Swerti gid kay nakahingabot ang libre nga bugas ni Mayor,” siling sang taga-Balijuagan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *