Sa Tiza, malipayon ang Paskwa basta may bugas lang ang talagbasan kag may kan-on nga saluhan sa lamesa. Wala gid gutom.

Libre nga tig-15 kilos nga bugas para sa nilibo ka mas nagakinahanglan nga pamilya nakaabot na.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *