Waswas ang bugas sa Bolo kag Barangay 7. Konsumo sang mga mas nagakinahanglan nga residente liwat naman nga nalibre.

Nahaw-asan sang ila palaligban ang kapin 2 ka libo ka pamilya sa Bolo kag sang 426 ka pamilya sa Barangay 7.

Batyagan namon nga wala kami napabay-an ni Mayor. Sigurado nga wala gutom sa Bolo pagtapak pa lang sang Disyembre. Salamat gid sa grasya,” siling sang isa ka benepesaryo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *