Wala ginakapoy magkadto sa Lonoy. Kaina gindala naton sa 575 ka pamilya ang tig-15 kilos nga bugas nga ila ayuda. Wala na gutom, makaiban-iban pa kita sa ila galastuhan.

Lipay-lipay naman ang taga-Lonoy. Makalampuwas naman ang pila ka semana nga libre amon pangdalawat bugas. Pantigana nalang namon ni pambakal school supplies amon kwarta, mabutho naman angan-angan mga bata,” siling sang isa ka Nanay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *