BUGAS PARA SA MILIBILI KAG BATO

Kay pasulod na ang Paskwa, siguruhon ta nga ang mas nagakinahanglan nga pamilya may bugas ang talagbasan agud may pagkaon sila sa lamesa.

Paspas ang aton distribusyon, bisan maulanon ang panahon dayon ang pagdul-ong sang bugas sa masobra 1500 ka pamilya sa Milibili kag masobra 500 sa Bato.

Masulod ang Disyembre nga matawhay ang amon paino-ino kay may bugas kami nga konsumo. Makatipon-tipon pa kami sa iban pa nga kinahanglanon sa balay kon mag-paskwa na. Salamat gid Mayor kay wala ka gid nagapabaya sa imo kasimaryo,” siling sang taga Milibili.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *