Bugas para sa taga-San Jose indi maulihi. Ulumhan man ang nakapalibot sa ila apang madamo gihapon ang nagakinahanglan labi na kay malayo pa ang tig-alani kag madamo ang galastuhan.

Sa masunod nga senimana, may bugas nga tilig-angon kag indi magutuman ang masobra 700 ka pamilya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *