Break anay kuno sa palaligban ang taga-Balijuagan total may bugas naman sila. 534 ka pamilya sa Barangay ang gindal-an namon kaina sang tig-15 kilos nga ayuda.

Pagmuklat sang mata kada adlaw, galibog na ulo ko kun diin kuhaon nga buho ang kalan-on. Subong kay pag-abot sang bugas daw tanan nga makita ko masanag. Dako gid ini nga bulig sa pangabuhi,” siling sang benepesaryo sa Balijuagan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *