Sa Bago, malapad ang yuhom sang masobra 500 ka pamilya kay ang ginakalangkagan kuno nila nga maputi, mahumot kag manami nga bugas nag-abot na.

Delay gid ang tig-alani bangud sa pila ka beses nga binaha. Mayad lang may libre nga bugas, mad-ayad pa nga klase. Bisan budburan mo lang asin, nami na ang kaon,” siling sang taga-Bago.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *