Pag-ulingag sa taga-Bago wala nagabag-o. Bugas nga ginahulat nakaabot liwat sa masobra 500 ka pamilya nga benepesaryo.

Salamat sa mainit nga pagsug-alaw bisan ang tiyempro tuman ka tugnaw.

Dira sa tsangge gadalagan na 120-130 ang gantang sang bugas. Indi na matakuran ang presyo. Mayad lang may libre pa nga bugas sa Roxas bisan paano makaguluginhawa kami sa galastuhan,” sunu sa taga-Bago.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *