“Nag-abot na gid man subong sa amon ang 15 kilos nga bugas, ang amon nga kita sa pagpanagat ang mahimo na namun mabakal sa kinahanglanon sa pag-eskwela sang amon nga mga kabataan. Indi na namun pagproblemahon ang pambakal sang bugas”, sunu sa isa ka residente sang Punta Barra.

Naumpaw ang kahidlaw sang taga-Barra sa pag-abot sang bugas nga ginahulat nila. Ginatos naman ka nagakinahanglan nga pamilya ang nangin malipayon subong nga aga matapos nga aton nadul-ongan sang 15 kilos nga bugas kay sunu sa ila ini makapiyan-piyan sang kapiot sang kabuhi nga aton ginaagyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *