Puno naman ang talagbasan. Mahumok ang pagsulod sang bulan sang Hunyo sa taga-Bato kay antes matapos ang Mayo areglado na ang bugas para sa 552 ka pamilya nga gindul-ong ta sa ila subong nga aga.

Siling sang katigulangan umpisada Hunyo, Hulyo asta Agosto, huyo-huyo gid ang pangabuhi, tig-gulutom. Pero diri sa Roxas para sa akon wala ya gutom, kay may gaabot nga ayuda nga bugas. Ti makatipon-tipon kami para sa sunod nga konsumohon,” siling sang taga – Bato


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *