BUGAS PARA SA TAGA-BOLO

“Daku ang pasalamat ko nga nakabaton na kami sang 15-kilos nga bugas kay kinahanglan gid namon ni subong. Kadako sang kapirdihan kag halit sang baha sa amon uma sa Pangpang ,bisan paano makabulig gid nga malibre amo bugas,” sunu sa taga- Bolo.

Ginalantaw naton nga mabudlay pa sa mga kasimaryo naton sa Bolo paminsaron ang ila sitwasyon kag kon paano makabangon. Ang syudad padayon nga nagapangita sang paagi agud makabulig sa ila. Kaina nadul-ong na sa mga resipyente ang bugas nga makapiyan-piyan sa ila pag-antos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *