“Bugas is life! Patas-patas ang amon paghulat sa 15 kilos nga libre nga bugas. Mga duha ka semana na kami nga indi madulaan tilig-angon. Bisan asin kag talbos kamote lang swak na,” siling sang taga – Bolo.

Linibo ka pamilya sa Bolo ang malipayon nga nagbaton sang libre nga bugas subong nga adlaw. Sa sini nga pamaagi nasigurado naton nga masunod nga mga inadlaw wala sila sang palaligban kag indi magutuman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *