Indi makapugong ang 45 nga kainiton sang panahon sa nagaawas nga kasadya sang taga-Bolo. Konsumo nga bugas sang kapin 2 ka libo ka pamilya nag-abot na.

Wala gid ginakabos ang pagpalangga kag pag-ulingag ni Mayor sa taga-Bolo. Sa tanan nga oras ang bulig nagaabot labi na ining bugas nga 4 ka tuig na nga ginahatag sa amon. Wala gid kami napaslawan,” siling sang taga-Bolo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *