15-kilo rice reach Cabugao indigent family households

“Nalipay gid kami ya kada mag-abot ang bugas kay batyag namon nga wala kami napabay-an ni Mayor. Salamat, salamat gid nga naulinggan niyo kami nga taga-Cabugao,” sunu sa isa ka residente.

Aton ginasiguro nga sa panahon sang krisis indi mapaslawan ang pumoluyo sa ila paglaum sa syudad nga kita magabulig agud mangin mamag-an ang kabudlay nga ila ginapas-an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *