“Makapiyan-piyan gid ya sa pangabuhi ang libre nga bugas. Amo na nga ginapaabot gid namon kada bulan kapin pa subong nga Agosto, tag-gulutom na, nagdungan pa sa damo nga galastuhan sa abring-klase. Gani pasalamat gid kami kay Mayor,” siling isa ka Nanay sa Culajao.

Samtang kita tanan nagatimakas sa amat amat nga pagbangon sa krisis, padayon ang pag-alalay sang syudad sa pumoluyo pinaagi sa pagdala sang 15-kilos nga bugas sa kada pamilya nga nagakinahanglan sa kabarangayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *