BUGAS PARA SA DAYAO

“Salamat gid Mayor nga wala gid nimo ginapabay-an kag ginakalimtan ang Dayao. Ari ka pirme nagabulig kag gasuporta sa amon,” siling sang taga-Dayao.

Ginsaligan kita sang Dayao kag ina ginbalikan man naton sang maayo nga serbisyo. Samtang nagapadayon ang krisis, ang 15-kilos nga bugas wala man untat sa pag-abot sa Barangay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *