Aga pa ang grasya sa Barangay 2 kag 3 nga dungan nagbaton sang ayuda nga bugas subong.

Tig-15 kilos sang libre nga bugas para sa masobra 240 ka pamilya sang duha ka barangay ginhatag naton.

Salamat sa padayon nga bulig sa amon Mayor. Ginapangamuyo gid namon nga ang bugas indi na mag-untat agud sa bilog nga tuig mahagan-hagan ang amon palaligban,” siling sang taga-Barangay 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *