Halin sa coastal diretso kita sa sentro nga kabarangayan. Masadya ang taga – Barangay 2, 3 kag 4 sa manami gid kuno nga bugas nga ila nabaton subong.

Excited na ko magtig-ang nga wala sang palaligban. Makatibawas naman kami sa kagutumon. Manami pa sini ang pagkaon sang mga bata kay mahumot ang bugas. Talagsa sa malaka kami makatilaw sini nga klase kay mahal abi,” siling sang isa ka Nanay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *