“Nagapasalamat gid ko sang dako kay Mayor Ronnie sa libre nga 15 kilos nga bugas. Kadako katama nga bulig ni sa amon kay subong bisan gabuluktot ka na bakas kulang gyapon kita mo sa kamahal na ya sang balaklon. Indi lang doble, triple na ya ang ginsaka,” siling sang isa ka benepesaryo sa Barangay 9.

Sa tunga sang krisis nga aton ginaatubang ang gobyerno sang syudad pirme preparado kag wala untat sa pagdala sa ginakinahanglan nga bulig . Sa barangay 9 ginatos ka pamilya ang nakabaton sang 15 kilos nga bugas subong nga hapon kag bisan paano naalalayan naton nga magmulumag-an ang ginapas-an nga palaligban sa kada adlaw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *