Lanot indigent residents receive rice allocation in time for New Year!

Pagkabalo namon nagligad nga madeliver na ang syudad sang 15-kilos antes ang New Year daw nagmulumag-an akon pamatyag. Daku nga menus sa ginapanumdom nga galastuhan. Pila naman ka semana nga indi kita magpalibog kon diin makuha sang inugdalawat,” sunu sa taga-Lanot.

Masobra 1,600 ka pamilya sa Barangay Lanot ang liwat naton nga nadal-an sang tig-15 kilos nga bugas antes mag-abot ang bag-ong tuig.

Sa sini nga programa nasiguro naton nga sa ila pagsug-alaw sang 2023 may pagkaon sila nga saluhan sa ila lamesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *