Salamat sa temprano nga pamaskwa Mayor Ronnie. Pinaka-da best nga pamaskwa para sa amon nga may pagkaon kami sa lamesa nga indi magutuman ang kabataan,” mensahe sang taga-Loctugan.

Ginatos naman ka sako sang 15 kilos nga bugas ang aton ginpadala subong nga hapon sa Loctugan para sa 550 ka indigent nga pamilya. Para sa kadamuan amo na ini ang early Christmas gift naton. Sa sini nga paagi masiguro ta nga sa pihak sang kabudlay sang pangabuhi, ara ang syudad nga magaalalay sa ila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *