Mainit pa sa tag-init ang ngirit sang taga-Lonoy kay ang bugas nga ila ginapaabot, ari na!

Solbar na ang pagkaon sa lamesa sang 573 ka pamilya.

May tilig-angon naman kami nga libre na manami pa nga bugas. Palangga gid ya ni Mayor ang Lonoy, wala niya napabay-an kay basta may bulig, indi kami maulihi,” siling sang taga-Lonoy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *