BUGAS PARA SA PUNTA TABUC

Ginahimu ta ang tanan nga masarangan makabulig lang pamag-an sa pagpangabuhi sang mga mas nagakinahanglan nga pumoluyo. Diri sa Punta Tabuc, may 1,395 ka pamilya ang nakabaton sang bugas subong nga aga.

Tanan nga balaklon subong gatinaas na, masakit na gid sa ulo magpanumdom kon paano paigo-iguon ang kagamay nga sweldo.Kabos kabos gid. Maayo lang nakakalibre pa kita bugas. Swerti kita diri sa Roxas,” sunu sa taga-Punta Tabuc.

Masakripisyo lang ang iban nga programa indi lang ang bugas. Sa 15 kilos nga bugas bisan paano kampante kita nga indi magutuman ang kada miyembro sang pamilya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *