“Wala nagakulang si Mayor sa pag-atipan sa kinahanglan sang taga – San Jose. Ang bugas nga nabaton naman sang pamilya ko daku nga bagay kag indi ko gid ni ya malimtan nga sa tion sang gutom ara may gabulig sa imo,” siling sang taga – San Jose.

Yanda nga adlaw malipayon nga nabaton sang ginatos ka pamilya sa San Jose ang tig-15 kilos nga bugas nga ayuda sang syudad sa ila. Ini nga bulig direkta nga nagatupa sa ila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *