BUGAS PARA SA TALON

“Solbar ang gutom sa libre nga bugas nga nabaton ko subong. 15 kilos na ni ya ang libre nga bugas. Swerti kag grasya kay subong daw indi na masarangan ang pagtimbuok sang presyo sang balaklon,” sunu sa taga-Talon.

Puno sang pasalamat ang taga – Talon sa pag-abot na sang level up nga bugas para sa kada pamilya. Sa pagsaka sang presyo sang nagapanguna nga kinahanglanon, daku nga bentaha nga may libre nga bugas nga ginahatag sa kada pamilya.

Salamat sa aton mga partners sa Team Upod Kita nga mabaskug kag wala duda nga nagasuporta sa pagpadayon sini nga programa labi na si Nanay Vice Inday Teresa nga may dala pa nga GATAS para sa kabataan, Lolo, Lola kag mga ginikanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *