Dula gulpi ang palaligban sang taga-Barangay 6 sa pag-abot sang libre nga bugas. Kaina

118 ka pamilya ang gindul-ungan naton sang bugas nga ginahulat-hulat gid nila.

Di bale na nga pinaisan ang sud-an, may bugas lang manami na ang pamatyagan. Kabudlay abi nga sa kada adlaw na lang mapalibog ka kon ano buhaton makaremedyo lang sang tilig-angon,” sunu sa taga-Barangay 6


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *