Ang libre nga bugas, nakaabot na sa taga-Dyes. 249 ka mas nagakinahanglan nga pamilya ang benepesaryo sang aton programa sa barangay.

Nami sa pamatyagan nga bisan libre ang bugas nga ginahatag, manami pa kon kaunon. Perfect 10 ang bugas, mas pa gid si Mayor!” siling sang isa ka benepesaryo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *