Sa Tanza sa Bugas bastante ka.

Kumpiyansa ang mga taga-Tanza kay ang ila libre nga bugas nag-abot na. Bastante na ang kunsumo asta sunod nga semana

Salamat Mayor Dadivas wala mo kami ginapabay-an. Indi mahubsan ang talagbasan kay ang bugas tayuyon,” siling sang taga-Tanza


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *