BUGAS PARA SA DINGINAN

Siling sang isa ka Nanay sa Dinginan hingabutan nya gid kuno tig-ang ang bugas subong nga udto para matilawan kag mapamatud-an nga ang bugas maputi, mahumot kag nami gid man.

Talagsa lang kita makatilaw maayo klase nga bugas nga libre pa. Ano pa nga grasya pangitaon ta,” sunu sa taga-Dinginan.

Enjoy sa panyaga! Nami sa pamatyag nga masobra 1300 naman ka pamilya ang napasadya ta sa ila pagbaton sang 15 kilos nga bugas subong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *