PHP2,800 na ang sako sang bugas. Indi na gid makatakud ang kalabanan sa aton pumoluyo. Ini ang rason nga ginatinguhaan naton nga magpadayon gid ang distribusyon sang libre nga bugas para sa taga-Roxas.

Subong nga adlaw ang masobra 1,300 ka pamilya sang Banica ang aton gindul-ungan sang tig-15 kilos nga libre nga bugas. Sa sini nga pamaagi mapahagan-hagan naton ang palaligban.

Adlaw-adlaw na lang galingin ang ulo ko kon diin makuha sang inugbakal nga bugas. Nagapasalamat gid ako nga subong ari na ang libre nga bugas ni Mayor . Mabuhinan ang palas-anon ko,” siling sang taga-Banica.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *