Disyembre Uno na! Sa Punta Tabuc manami ang sulod sang bulan sang paskwa.

Harakhak kag siyak sang kasadya sang taga-Punta Tabuc ang nagsugata sa pag-abot sang libre nga bugas para sa malapit 1,400 ka pamilya.

Batyagan gid namon nga manami gid ang sulod sang paskwa subong kay December 1 pa lang ang bugas matilawan na namon. Regalo na ini nga daku para sa amon,” siling sang taga – Punta Tabuc.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *