Gindala na naton kaina sa masobra 500 ka pamilya sa Talon ang ila libre nga bugas.

Sa pagtaas sang presyo sang mga balaklon labi na sang bugas subong, ang libre nga ayuda nga aton ginahatag makabulig sa pagsiguro nga wala sang gutom sa kada pamilya.

Mahal Mahal na gid ya ang bugas. Sa kinilo-kilo na lang daw indi na masarangan magbakal. Mayad lang nagaabot ang libre nga bugas ni Mayor kay kon indi antos gid kita sa gutom,” siling sang taga – Talon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *