Aga pa nagkadto na kita kaina sa Olotayan agud liwat nga madal-an sang bugas ang 311 ka pamilya sa isla.

Mapalaron gid ang Olotayan kay wala kami ginapabay-an ni Mayor. Wala gid sya natak-an magbalik-balik. Minatuod gid nga wala gutom sa Roxas kay bisan asta diri sa isla nga malayo abot pirme ang libre nga bugas,” siling sang taga-Olotayan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *