15 kilos of rice under the city’s “Bugas Para sa Taga-Roxas” Food Security program successfully delivered in Olotayan today.

Gintabok naman liwat sang aton Bugas Team ang Olotayan agud madul-ong ang bugas para sa ginatos ka pamilya sa Isla.

“Umpaw ang amon palaligban kay sigurado nga sa bulan sang Agosto, indi kami magutuman. Salamat gid Mayor mayad gid mag-timing, bulan pa nga daan sang tig-gulutom,” siling sang taga-Olotayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *