Nagkadto naman kita liwat sa San Jose dala ang bulig sa aton mga kasimaryo. Nagpatigayon kita sang distribusyon sang ginabantayan gid nga bugas para sa 697 ka pamilya.

Wala gid hinulsol ang San Jose sa amon pagsalig kay Mayor Ronnie. Bisan nano pa nga kabudlay napadayon niya gyapon ang pagpanagtag sang libre nga bugas. Wala nya man kami napabay-an kay kon ano kaayuhan sa iban nga barangay, matilawan man namon,” sunu sa taga-San Jose.

Magluwas sa bugas, naistorya man naton ang Barangay Officials kag pumoluyo sa pila naton ka plano nga proyekto sa San Jose pareho sang pagpaubra sang ila gym, pagbutang sang poste sa mga suga, livelihood program kag bulig sa pagpasuga kag pagbutang sang koneksyon sang tubig sa mga taga-San Jose Ville.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *