Pag-ulingag sa Culajao wala nagatahaw

Ang bugas nga ginahulat sang malapit 500 ka pamilya sa barangay nakaabot na kaina aga. Mas ang kalipay sang aton pumoluyo bangud subong nga may ordinansa na nga nag-Institutionalize sa Bugas para sa taga-Roxas nga programa magasiguro sila nga tayuyon kag wala sang makapauntat sa regular nga distribusyon.

Sa libre nga bugas nga hatag sang syudad, naibanan ang amon palaligban. Pasalamat kami kay Mayor nga sa sulod sang 4 ka tuig may gatupa nga ayuda kag may kasiguraduhan nga ini nga bulig padayon namon nga matahum,” siling sang taga-Culajao.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *