Sige ang grasya sa Tanque, bugas nga ayuda ari na!

Bugas nga libre para sa masobra 1,000 ka pamilya gindala ta kaina.

Sa inyo yuhom nabatyagan namon nga insakto ang aton direksyon kag ang bugas nga ginahatag naton daku nga bulig sa inyo pangabuhi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *