Nagahugyaw sa kalipay ang Cagay

Ari na ang bugas namon!

Sa Cagay masobra 1200 ka pamilya subong ang nagahugyaw sa kalipay kay ang bugas nga libre liwat nila nabaton. Apat ka tuig nga tayuyon ang distribusyon para sa pamilya nga mas nagakinahanglan.

Eleksyon man o wala, bisan lapas na ang pandemic, ang bugas namon sige-sige gyapon. Muna ang legasiya ni Mayor. Siya lang ang nakaobra sina. Sa tanan nga tion ginsiguro gid niya nga indi kami magutuman,” siling sang taga-Cagay.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *