Sa Dayao bugas sa talagbasan nagalapaw.

Puno naman ang talagbasan.

Nagahugyaw ang taga-Dayao kay ang bugas nga libre nag-abot naman subong nga adlaw.

Tayuyon nga nagaabot ang bulig sa sulod na sang apat ka tuig para sa masobra 1,200 ka pamilya.

Kami buhi nga testigo nga wala gid nagapabaya si Mayor sa taga-Dayao. Eleksyon man o wala, bisan tapos na ang pandemic, kon kami nabagyuhan o ginabaha, ara ang bulig insigida nagatupa,” siling sang taga-Dayao.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *